Entwicklungen Passivhaus

De handwerkskammer Münster, De Fachhochschule Münster en Saxion University of Applied Sciences hebben tezamen onderzoek uitgevoerd op het gebied van passief huizen. In het kader van het INTERREG-project Zukunft Passiv Haus zijn vele activiteiten ontplooid, waaronder  lezingen, symposia, cursussen , handboeken en Flyers. Het project is eind 2012 afgerond.

Europa staat voor de belangrijke taak zijn energievoorziening te verduurzamen. In 2050 dient de gehele gebouwde omgeving energieneutraal te zijn, en als ‘tussenstop’ dient in 2020 aan de 20/20/20 eisen te worden voldaan: 20 % energiebesparing, 20 % (voor Nederland 14 %) duurzame energie en 20 % CO2 reductie.

De Trias Energetica schrijft voor dat a) allereerst zoveel mogelijk bespaard dient te worden en pas daarna b) locale duurzame energie ingezet moet worden, om tenslotte c) zo efficient mogelijk te voorzien in de eindvraag door import van zo duurzaam mogelijke energie op regionale, nationale of europese schaal.

Het ontwikkelen van passief huizen (nieuwbouw en renovatie) zit in de ‘kern’ van het verduurzamingspotentieel van de gebouwde omgeving, ook in de EUREGIO Enschede-Gronau:

Passief woningen worden zo gebouwd of gerenoveerd dat ze nauwelijks nog thermische energie gebruiken door zeer goede isolatie en terugwinning van warmte uit ventilatielucht en rioolwater. Omdat in Nederland n Duitsland warmte de belangrijkste  vorm van energiegebruik is in de gebouwde omgeving en deze warmte veelal met fossiel aardgas wordt opgewekt leidt deze rigoureuze vraagreductie tot indrukwekkende besparingen. De ontwikkeling van dit soort zeer zuinige huizen moet echter nog beginnen. De mogelijkheid om passief huizen te bouwen is bij zeer vele, ook professionele, partijen nog onbekend.

Daarom zijn er in het kader van Zukunft Passiv Haus een aantal brochures ontwikkeld die beogen om de relatieve onbekendheid van het concept Passief Huis op te heffen:

  • ABC voor opdrachtgevers
  • Het systeem passief huis
  • Passief Renoveren
  • Installatietechniek voor passief huizen
  • Kwaliteitsbewaking

Toepassing van het passief huis concept kan ook voor de EUREGIO Enschede – Gronau veel energiebesparing en CO2 reductie opleveren. De brochures zijn hier te downloaden.