Duurzame Intelligente Gebouwen

Slimme  verbetering thermisch comfort in bestaande utiliteitsbouw met zoveel mogelijk  behoud van bestaande installaties.

In veel bestaande gebouwen is het binnenklimaat niet optimaal. Dat is niet verwonderlijk: Organisaties zijn dynamisch en dus is het huisvestingsvraagstuk dat ook. Functies van ruimtes kunnen variëren. ‘Het nieuwe werken’ heeft in menig kantoor volledige verdiepingen omgeturnd. Cellenkantoren maakten plaats voor open ruimten met plaats voor meer mensen. Ook het geïnstalleerd vermogen van  automatiseringsapparatuur nam toe. Het gevolg: hogere warmtelasten. (saxion.nl/leefomgeving/dig)