Disclaimer

Uitsluiting van de verantwoordelijkheid
EUREGIO kan principieel op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gemaakt voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Bovendien blijft aansprakelijkheid beperkt tot schade die aantoonbaar veroorzaakt wordt door opzet of schuldige nalatigheid van de EUREGIO of haar medewerkers of haar dienstverleners.

Het gehele aanbod in het kader van EUREGIO is vrijblijvend en niet bindend. EUREGIO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, ten allen tijde pagina’s of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging of vermelding te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen. De gepubliceerde links worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gerechercheerd en samengesteld. De redactie heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de doorgelinkte pagina’s. De redactie is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van de doorgelinkte pagina’s en deze verwoorden niet haar standpunt. Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie, evenals voor schade die ontstaat door gebruik of niet gebruik van de informatie, is alleen de aanbieder van de website waarnaar verwezen werd verantwoordelijk. De aansprakelijkheid van diegene die slechts d.m.v. een link verwijst naar de publicatie, is uitgesloten. De redactie is slechts dan verantwoordelijk voor externe verwijzingen, wanneer deze daarvan bewust kennis heeft, d.w.z. ook van een eventuele onwettige c.q. strafbare inhoud, en het technisch mogelijk is en in redelijkheid gevergd kan worden het gebruik daarvan te voorkomen. EUREGIO volgt in dit opzicht het vonnis van het OLG Schleswig v. 19 december 2000 (Az.:6 U 51/00).

Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie, en in het bijzonder voor schade die voortkomt uit gebruik of niet gebruik van op dergelijke wijze aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van gene zijde aansprakelijk. Aanspraak op schadevergoeding die resulteert uit tekortkomingen bij de bereikbaarheid van de pagina, is beperkt tot schuldige nalatigheid of opzet. In het bijzonder onderhoudswerkzaamheden of het uitvallen buiten de invloedssfeer van de aanbieder geven geen aanspraak op schadevergoeding. Voorts is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot te voorziene schade.

De EUREGIO en de exploitanten van de aangeboden diensten behandelen alle ingekomen gegevens vertrouwelijk en alleen voor de vervulling van hun taken. De uitwisseling van gegevens vindt alleen in die omvang plaats die noodzakelijk is voor de uitvoering van de service.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

© Alle rechten voorbehouden