Elektromobiliteit

Fossiele brandstoffen zijn eindig. Daarom zal elektrisch vervoer, waarbij de elektriciteit duurzaam is opgewekt, in de toekomst steeds belangrijker worden.

We kijken op dit thema niet alleen naar de elektrische vervoersmiddelen, zoals de auto en fiets, zelf. Ook wordt ingegaan op de effecten van elektrische vervoersmiddelen voor de infrastructuur en wet- en regelgeving. Hoe ziet uw mobiliteitsplan voor de toekomst eruit?