Energie-efficientie in openbare gebouwen

Voor dit thema bekijken wij de mogelijkheden om historische binnensteden te verduurzamen. Denk daarbij aan de zogeheten Hanzesteden, zoals Zwolle, Zutphen of Arnhem, maar ook aan steden als Münster, Burg-Steinfurt en Bad-Bentheim.

Historische binnensteden bevatten veel openbare, publiek toegankelijke, gebouwen. Dit zijn bijvoorbeeld, kerken, bibliotheken of restaurants. In Nederland zijn het vaak gebouwen die op de monumentenlijst staan. Deze gebouwen dienen op een andere manier dan woningen en kantoren energetisch te worden gesaneerd.