De EUREGIO wordt groener

ENSCHEDE/GRONAU/SAERBECK, 19 mei 2014 – Het project  “KlimaEnergie” van de EUREGIO, de EnergieAgentur.NRW en de Nederlandse organisaties “Natuur en Milieu Overijssel” en “Gelderse Natuur en Milieu Federatie” nodigden vrijdag j.l. Duitse en Nederlandse vertegenwoordigers van de energiebranche uit voor een…

Elektrische truck naar Hannover

Michel Dekker, van de firma Hytruck uit Castricum, heeft zich gemeld bij de EUREGIO met een wel heel bijzondere vraag. Hij wil met de elektrische vrachtauto naar de Hannover Messe en vraagt zich af of er op de route in…

Excursie naar Saerbeck

Circa 25 afgevaardigden uit het bedrijfsleven, van kennisinstellingen en van burgerinitiatieven zijn op woensdag 22 januari 2014 vertrokken om klimaatneutraal Saerbeck te bezoeken. De organisator, de Universiteit Twente, en de Duitse en Nederlandse deelnemers aan de excursie doen op deze…

Saxion doet onderzoek voor een toekomstbestendige stad

Wat moeten we NU weten en doen om onze steden toekomstbestendig te maken én te houden? Het Kenniscentrum Leefomgeving van Saxion heeft een nieuw onderzoeksprogramma ontwikkeld waarin zij i.s.m. haar partners binnen en buiten Saxion deze kernvraag onderzoekt en oplossingen…

Openbare verdediging proefschrift Ralph Lindeboom

Op 27 februari vindt om 11 uur in de Aula te Wageningen de openbare verdediging plaats van het proefschrift van Ralph Lindeboom. De titel van zijn proefschrift: “Autogenerative high pressure digestion: biogas production and upgrading in a single step”. Inhoud…

Energieprestatie in Productieprocessen

In het Innovatieprogramma Energieprestatie in Productieprocessen hebben Saxion, de Verenigde Maakindustrie Oost, TKT/EDION en Syntens samen met de regionale maakindustrie kennis ontwikkeld over de relatie productiemethodieken en productie-efficiency. De deelnemende bedrijven hebben inzicht gekregen in de werking van hun productieproces…

Ontwikkelingen passief huizen

De handwerkskammer Münster, De Fachhochschule Münster en Saxion University of Applied Sciences hebben tezamen onderzoek uitgevoerd op het gebied van passief huizen. In het kader van het INTERREG- project Zukunft Passiv Haus zijn vele activiteiten ontplooid, waaronder  lezingen, symposia, cursussen…

Energieneutraal wonen

In Overijssel is de provincie, cofinancierder in het KlimaEnergie 2020 project, actief met het verduurzamen van het bestaande woningenbestand. 25 woningen moeten op termijn energieneutraal worden en hiervoor is per gemeente een opstartsubsidie beschikbaar. De gerenoveerde woningen houden regelmatig “Open…
stenen

Grensoverschrijdende samenwerking

Plattelandshuis knoopt banden aan met Regionale 2016. Samen met deze Duitse gebiedsorganisatie zoekt Plattelandshuis naar kansrijke grensoverschrijdende initiatieven op het gebied van klimaat, natuur, landschap en cultuur. Regionale 2016 werkt in opdracht van de deelstaat Noordrijn-Westfalen aan een ZukunftsLAND in…
vrijkomende agrarische bebouwing

Passende invulling voor leegstaande stallen

In de Achterhoek komen door schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging veel agrarische bedrijven en bedrijfsgebouwen vrij. De Kamer van Koophandel, LTO Noord, de werkplaats Kansrijk Platteland en Plattelandshuis zoeken naar een passende invulling voor deze vrijkomende agrarische bebouwing (vab’s). In opdracht van…