Oproep werkgroep Smart-Grids

Voor wie?
Aan het thema Smart-Grids gelieerde partijen; maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

Betreft?
Informeren over en overtuigen van het Duits-Nederlandse projectidee Smart-Grids

Doel / Wat willen we bereiken?
Het formeren van een werkgroep “Smart-Grids” binnen het project die de haalbaarheid van het projectidee “Smart-Grids” onderzoekt.

 

Projectidee Smart-Grids: op naar een goedkopere duurzame energievoorziening
Zoals u wellicht al weet, staat in het EUREGIO projectidee Smart-Grids de samenwerking voorop tussen Duitse en Nederlandse grensgemeenten. Wind, stromend water, zon, bodem en biomassa dragen bij aan een geheel duurzame energievoorziening in Smart-Gridsgebieden. Het gebied bepaalt daarbij grotendeels de mix van deze duurzame bronnen. Zonne-energie heeft in de bebouwde omgeving een groter aandeel, terwijl biomassa in landelijke gebieden de voorkeur geniet. Kijk voor inspiratie eens op het plaatje onderaan.

Smart-Grids heten niet alleen Smart-Grids, omdat deze energiebronnen volledig duurzaam zijn. Een op internet communicerend systeem bepaalt of Smart-Grids daadwerkelijk “Smart” zijn. Het intelligente systeem communiceert met het energienet en bepaalt wanneer en ook waar de beschikbare energie kan worden ingezet.

Het opzetten van Duits-Nederlandse Smart-Grids is een interessante uitdaging. We houden daarbij diverse aspecten in ons achterhoofd. Denk aan technologische, juridische, sociaal-culturele en financiële aspecten. Die uitdaging wil EUREGIO graag bespreken in een nog op te zetten werkgroep. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheid om Smart-Grids in de praktijk te laten renderen. We stellen ons voor dat de energie in Smart-Grids significant goedkoper wordt, dan in Nederland en Duitsland normaal is. Uiteindelijk streeft de EUREGIO ernaar om, samen met de werkgroep, bij de EU op dit thema een projectaanvraag in te dienen. De EU heeft hiervoor een subsidiefonds vanaf medio 2015.

 

Naar wie is EUREGIO op zoek?
Bent u een organisatie in het Euregio-gebied (ZO-Drente, Overijssel, Gelderland, Niedersachsen of NRW)? Hebt u Smart-Grids in uw portfolio en wilt u deelnemen aan de werkgroep? Zoekt u ook de Duits-Nederlandse samenwerking? Meldt u dan aan via onderstaande gegevens.

Frank Muthing
053 460 51 65
f.muthing@euregio.nl