HAN Solarboat

Solarboot Challenge Poster

Het project is opgesteld in opdracht van het lectoraat Duurzame Energie (Lector Piet Sonneveld) en het Instituut Engineering (directeur Herman Janssen) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het instituut Engineering omvat de opleidingen: Elektrotechniek (E), Embedded Systems Engineering (ESE), Industrieel Product Ontwerpen (IPO), Technische Bedrijfskunde (TBK) en Werktuigbouwkunde (W).

 

In 2010 heeft een team met engineeringstudenten van de HAN meegedaan aan de DONG Energy Solar Challenge in Friesland. In 2012 heeft een team van trainees van Liandon (onderdeel van Alliander) meegedaan waarbij HAN studenten veel ontwikkelwerk hebben gedaan. Deze uitdagende race blijkt een uitstekende kans om met studenten aan techniek te werken en om duurzame activiteiten van de HAN te etaleren. Het lectoraat Duurzame Energie en het Instituut Engineering van de HAN willen graag in 2014 opnieuw meedoen aan de race.  Plan op hoofdlijnen is om voor de race van 2014 een nieuwe boot te ontwikkelen. In 2013 kan (waarschijnlijk) gevaren worden in samenwerking met Liandon met de boot van 2012. Hiermee wordt dan wedstrijdervaring opgedaan voor de race van 2014.

 

Het project kan tevens als proeftuin worden gebruikt om samen met commerciële partijen bijvoorbeeld een elektrisch vaartuig voor recreatieve doeleinden te ontwikkelen.

 

Bij de bouw van de boot en de deelname aan de vorige race heeft ook bij medewerkers positieve ervaringen opgeleverd. Er is een aantal enthousiaste medewerkers dat graag aan de slag wil met het concept en het verder wil doorontwikkelen.

 

Doelstellingen

Het project HAN Solarboat heeft verschillende doelstellingen:

1 Aantrekkelijk en inspirerend onderwijs vormgeven

  • Projectonderwijs
  • Multidisciplinair
  • Inclusief toegepast onderzoek

2 Verbinding tussen de Engineering opleidingen tot stand brengen

  • De opleidingen van het instituut staan op zichzelf en er is weinig uitwisseling van kennis en ervaring. Het HAN Solarboat project is een hefboom om meer samenhang, samenwerking en uitwisseling tot stand te brengen.

3 Valorisatie

  • toepassen van kennis; via het bedrijf QConcepts word opgedane kennis gebruikt in andere toepassingen

4 Uitstraling en PR voor de HAN en andere deelnemende partijen (o.a. sponsors)

5 Deelname aan de Dong Energy Solar Challenge 2014 in Friesland in de A klasse (1 persoons Challenge Class)

6 Voorbereiding op en onderzoek naar deelname aan de Dong Energy Solar Challenge 2016 in Friesland in de C klasse (TOP Class)