Saxion doet onderzoek voor een toekomstbestendige stad

Wat moeten we NU weten en doen om onze steden toekomstbestendig te maken én te houden? Het Kenniscentrum Leefomgeving van Saxion heeft een nieuw onderzoeksprogramma ontwikkeld waarin zij i.s.m. haar partners binnen en buiten Saxion deze kernvraag onderzoekt en oplossingen biedt. Op die manier worden maatschappelijke partners geholpen om de juiste beslissingen te nemen en de studenten verwerven kennis en competenties die zij straks, als professional, nodig hebben.

Het onderzoeksprogramma omvat drie onderzoekslijnen:
1. Economie en innovatie
2. Samenleefomgeving
3. Duurzame transformatie en vernieuwing

Duurzame energie
Deze derde onderzoekslijn wil bijdragen aan de transformatie en vernieuwing van de bebouwde omgeving. De behoefte aan transformatie ontstaat meestal door zichtbare achteruitgang van een gebied. Fysiek wordt dat na verloop van tijd zichtbaar in de verslechtering van woningen, leegstand van winkels en kantoren of veroudering van bedrijventerreinen. In de ‘klassieke’ benadering wordt een plan gemaakt voor renovatie, sloop, nieuwbouw, reconstructie of herbestemming. In het programma toekomstbestendige stad onderzoeken we kansen voor versterking vanuit de mogelijkheden die bewoners, overheid en ondernemers zélf zien. We verbinden de behoefte aan transformatie aan de beschikbare technologie op het vlak van veiligheid, duurzame energie en bouw.

Kijk voor meer informatie op: saxion.nl/toekomstbestendigestad

Over het Kenniscentrum Leefomgeving van Saxion
Het onderzoeksprogramma Toekomstbestendige Stad is een initiatief van het Kenniscentrum Leefomgeving van Saxion. Wij creëren toekomstbestendige en praktische oplossingen ter verbetering van de stedelijke leefomgeving. Zeven lectoraten dragen vanuit hun eigen expertise en netwerk bij aan de uitwerking en uitvoering van het programma:

  • Duurzame energievoorziening
  • Duurzame leefomgeving
  • Gebiedsontwikkeling en recht
  • Governance
  • Innovatieve technologie in de bouw
  • Regionale ontwikkeling
  • Risicobeheersing