Smart-Grids

Wind, stromend water, zon, bodem en biomassa dragen bij aan een geheel duurzame energievoorziening in Smart-Gridsgebieden. Het gebied bepaalt daarbij grotendeels de mix van deze duurzame bronnen. Zonne-energie heeft in de bebouwde omgeving een groter aandeel, terwijl biomassa in landelijke gebieden de voorkeur geniet.

Smart-Grids heten niet alleen Smart-Grids, omdat deze energiebronnen volledig duurzaam zijn. Een op internet communicerend systeem bepaalt of Smart-Grids daadwerkelijk “Smart” zijn. Het intelligente systeem communiceert met het energienet en bepaalt wanneer en ook waar de beschikbare energie kan worden ingezet.